Info Rekkehus 15-27- og 20-26

INFORMASJON REHABILITERING

Arbeidet med å etterisolere, vindtette og nå snart kledning, pågår for fullt i boligene deres.

Det dukker opp noen stadig opp noen utfordringer for håndverkerne slik som musehull i veggene, råteskader ol. Dette skal vi selvsagt utbedre, og dette vil bli gjort fortløpende før vi tetter igjen.

Vi vil også montere et grunnmurselement på murene for at ikke tre kledningen skal komme så nær ned til bakken.

Entreprenøren sørger for at utelyset ved inngangsdøra samt ringeklokka demonteres og remonteres. Når det gjelder elektriske installasjoner, kontakter ol. som er gjort utover dette av beboerne, må dette bekostes av den enkelte. Om dere ønsker å bytte ut den gamle utelampen med en ny, kan dere kjøpe inn en godkjent lampe selv, og gi oss beskjed om dette, så monter elektrikeren denne opp for dere.

Entreprenøren vi iht. sine planer være ferdig med rekken 15-27: ca 01.06.14. og rekke 20-26: ca. 01.07.14

Har dere spørsmål av praktisk art, ting dere ønsker pris på el. kan anleggsleder Conny Dahl kontaktes på mob: 94 01 15 44 eller prosjektleder Jonatan Ramsden på mob: 94 01 51 04.

This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.

Comments are closed.