INFORMASJON BLOKK THOR HEYERDAHLSGT. 38 – 48

Arbeidene på blokkene er som dere ser godt i gang. Muringen, arbeide med å rive rekkverk, meisle betong og forberede for stålmontasje pågår nå. Terrassene vil være stengt i tiden som arbeidene pågår, men dere vil ha tilgang helgen 28.-30. mars. for å rydde bort møbler ol.

Det er viktig at dere nå fjerner det dere har på balkongene slik at møbler ol. ikke skades av arbeidene, eller hindrer fremdriften. Styret i borettslaget anviser plasser dette kan lagres.

VIKTIG: Om det skulle oppstå brann el. som gjør at dere må rømme ut på balkongene under tiden dørene er stengt, må dere benytte vinduet og klatre ut på stillasene. Dette gjelder selvsagt kun i nødstilfeller. Ellers må dere ikke gå ut på terrassene eller benytte stillasene.

Arbeidet med selve innglassingen starter i mai.

Utskiftning av vinduer og inngangsdørene er planlagt utført i midten av mai, nærmere varsel vil bli gitt.

Innimellom dette er det selvsagt mye annet som skjer, som bla. elektrikerarbeid, blikkenslager mm. Vi forsøker å informere dere så godt vi kan, men det er viktig at dere er innstilt på at Tagtvedt II vil være en byggeplass i månedene fremover.

Hallmaker Balkong og fasade as planlegger å ferdigstille arbeidene med blokk 38-48 til sommerferien, men noe komplettering vil nok allikevel gjenstå.

Om dere har spørsmål av praktisk art som dreier seg om arbeidet til entreprenøren kan dere kontakte anleggsleder Conny Dahl på mob: 94 01 15 44. eller prosjektleder Jonatan Ramsden på mob: 94 01 51 44

This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.

Comments are closed.