Ordensregler og vedtekter

For at vi alle skal ha en rettesnor for vår adferd i borettslaget vårt, har vi ordensregler.  Beklageligvis skjer det ofte brudd på disse, og styret mottar klager.  De vanligste klagene gjelder bråk / støy.

Et hyppig klagepunkt gjelder musikk.  Vis derfor hensyn til dine naboer ved bruk av TV/radio eller musikkanlegg, både når det gjelder lydnivå og bassvolum.

Husk at bruk av hammer og annet støyende verktøy er forbudt etter kl. 18 på lørdager.  På søn- og helligdager skal bruk av slikt verktøy ikke skje.

Det er heller ikke tillatt å sende opp raketter / fyrverkeri på borettslagets område.  Dette er bestemt både av sikkerhetsmessige grunner og av hensyn til hverandre.

Det er heller ikke hyggelig å se på klesvask som henger ute til alle tider.  Derfor står det i ordensreglene våre at klesvask ikke skal henge ute på søn- og helligdager, og på 1. og 17. mai.

Ordensregler

Last ned våre ordensregler her…(revidert 2019)

Vedtekter

Last ned vedtektene våre her…

Comments are closed.