Styret

2019- 2020:

Leder:    Torunn Myhre
Th. Heyerdahls gt. 62
90 53 33 34
48 27 23 20

Styremedlem:    Andreas Nordrum
Th. Heyerdahls gt. 52
41 03 70 00

Styremedlem:    Ove Andre Sandli
Th. Heyerdahls gt. 42
45 25 31 13

Styremedlem:    Karen Vik
Th. Heyerdahls gt. 46
33 19 74 66

Sekretær:    Hanne Jonsmyr
Th. Heyerdahls gt. 50
95 41 92 55

Vaktmester:
Kontor/arb.rom i garasjen Th. Heyerdahlsgt. 2/8  Tlf: 916 34 916
Arb.tid: 08:00 – 15:30
Henvendelser utenom arb.tid  – blir ikke besvart…

 

Comments are closed.